Tiếng Việt

Chúng tôi muốn sử dụng nền tảng Cơ sở Khởi nghiệp Quốc tế (ISC) để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng quốc tế cho công ty khởi nghiệp sáng tạo và có định hướng quốc tế của bạn.

Cơ sở Khởi nghiệp Quốc tế (ISC)

ISC hướng đến bất kỳ ai quan tâm đến việc thành lập công ty tại các trường đại học ở miềnTrung nước Đức, cũng như các công ty khởi nghiệp trong nước và quốc tế muốn khởi nghiệp trong khu vực hoặc sử dụng mạng lưới của các trường đại học liên quan để mở ra thị trường quốc tế.
Chúng tôi muốn sử dụng nền tảng Cơ sở Khởi nghiệp Quốc tế để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng quốc tế cho công ty khởi nghiệp sáng tạo và có định hướng quốc tế của bạn. Chúng tôi đẩy mạnh phát triển các công ty khởi nghiệp thông qua các mạng lưới địa phương của chúng tôi và kết hợp các thế mạnh của khu vực thông qua hợp tác quốc tế và liên quốc gia. Thông qua các sựkiện và các chuyến đi thăm dò thị trường quốc tế, chúng tôi muốn làm cho các giải pháp sáng tạo của bạn và miền Trung nước Đức trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp rộng lớn với sự đa dạng có thể thấy của nó- siêu khu vực, siêu quốc tế. Với ISC, chúng tôi đang kết hợp thế mạnh của ba trường đại học lớn nhất trong khu vực.

Các trường đại học là một phần của hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương đa dạng và được kết nối rất tốt, bao gồm các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, các công ty, các cụm công nghệ cao, các tổ chức nghiên cứu và một số lượng lớn những người hỗ trợ khởi nghiệp khác.

Bạn có muốn trở thành một phần của mạng lưới của chúng tôi hoặc hỗ trợ chúng tôi không? Sau đó, trở thành một phần của cộng đồng của chúng tôi (tham gia), tìm hiểu cách thành lập công ty khởi nghiệp của bạn cùng với những người có cùng chí hướng và thành lập nó trên phạm vi quốc tế (học hỏi) cũng như cùng chúng tôi khám phá các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Việt Nam (khám phá).

Chúng ta là ai?

Các kỹ sư, những người yêu thích công nghệ, nhiều người sáng lập của chúng tôi, ví dụ như nhà vật lý, nhà hóa học — có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng tự hào về số lượng lớn các công ty khởi nghiệp DeepTech có tỷ lệ sống sót trên mức trung bình.

Lợi thế của bạn

  • Bạn được hưởng lợi từ nhiều năm kinh nghiệm của các dịch vụ khởi nghiệp, từ việc kiểm tra ý tưởng, lập kế hoạch mô hình kinh doanh, tới việc hỗ trợ các thủ tục xin hỗ trợ tài chính cho quá trình khởi nghiệp của bạn
  • Cung cấp bằng cấp linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Hưởng lợi từ lời đề nghị học hỏi và kết nối cùng với các đồng nghiệp trong các lớp học (theo đợt) từ các chuyên gia và người sáng lập và kết nối thêm
  • Sử dụng các nền tảng của chúng tôi để quảng bá cho các nhóm sáng lập và công ty khởi nghiệp của bạn.

Liên hệ với chúng tôi tại đây…

Wojtek Muras
University of Leipzig
+49 341 9 733760

He works as a lecturer and consultant for the SEPT Competence Center (SME Promotion and Training) at the Leipzig University and develops various…

+49 341 9 733760